0 votes
in question by (160k points)

hoeveel inwoners heeft nederland Welcome, dear ones, to today's website, where we offer you the service of answering educational questions and other fields

Today's website provides answers to puzzles and educational questions, as we offer South African students the answer to their educational questions. One of the common questions that many students ask is a question:

hoeveel inwoners heeft nederland

Where, through today’s website, we offer you a typical short answer, and students can ask their questions through the word “I ask a question” at the top of the site, where we provide you with an answer in a short time

De bevolking van Nederland bestond op 28 juli 2022 uit 17.696.940 inwoners. Zij is in de laatste anderhalve eeuw meer dan vervijfvoudigd. Naar de verwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal het bevolkingsaantal groeien tot 18 miljoen in het jaar 2028.

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Aly2um Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 22 in question by gg (160k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 6 in question by gg (160k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 29 in question by gg (160k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 13 in question by gg (160k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 13 in question by gg (160k points)
...